FAQ

GIẢNG VIÊN

THÔNG TIN 

ĐĂNG KÝ NGAY

LỘ TRÌNH

LỢI ÍCH

KHÁM PHÁ NGAY

KHÓA HỌC

BIG DATA ENGINEER: Chinh mức lương KHỦNG nghề DATA ENGINEER

LỚP DUY NHẤT 2024

- Lộ trình 6 tháng TIÊU CHUẨN từ số 0 tới xử lý dữ liệu lớn, phức tạp
- Tự xây dựng Data Warehouse, Data Lake, Data Pipeline

 • Thành thạo kỹ năng truy vấn và lấy dữ liệu SQL dạng chuẩn, các kỹ viết câu truy vấn tối ưu cho hàng triệu bản ghi.
 • Thành thạo cách thiết kế các Data Model trong việc thiết kế Data Warehouse, Data Lakehouse, Cloud
 • Thành thạo các công nghệ ETL và quy trình ETL với công nghệ nền tảng SSIS
 • Cài đặt hadoop yarn single node và multinode, Sử dụng HDFS command line, thực hành map-reduce
 • Sử dụng spark, các thành phần của park, cài đặt spark single node
 • Sử dụng ngôn ngữ scala để thực hành spark
 • Thực hành spark context, spark rdd, spark transformation & action
 • Spark GroupbyKey và ReducebyKey, intersect, distinct, join, linear RDD & DAG
 • Spark Session, cache và persist
 • Cài đặt spark cluster
 • Làm quy trình pipeline trong quản trị dữ liệu
 • Thành thạo quy trình và các bước làm phân tích dữ liệu với Power BI
 • Xây dựng bộ phận báo cáo quản trị, báo cáo phân tích dữ liệu
 • Phân tích dữ liệu trong các công ty lớn như ngân hàng, tập đoàn lớn,...
 • Thành thạo các dịch vụ dữ liệu của AWS một trong những platform được dùng phổ biến nhất trong các dự án về Big Data
 • Xây dựng datalake , data warehouse trên công nghệ Cloud

MỤC TIÊU KHÓA HỌC: Thành thạo tất cả kỹ năng nhà tuyển dụng yêu cầu với Data Engineer

Khóa học Data Engineer tại Cole

Tự xây dựng hệ thống Data Warehouse, Data Lakehouse hoàn chỉnh

Xây dựng Data Warehouse, Data Lakehouse trên Cloud

Đáp ứng nhu cầu tuyển dụng Data Engineer

*Chi tiết kỹ năng làm được sau khóa học:

Thiết kế Data Pipeline thu thập dữ liệu từ nhiều nguồn

NHẬN TƯ VẤN LỘ TRÌNH HỌC

THỰC HÀNH THIẾT KẾ
CƠ SỞ DỮ LIỆU
 • Quan hệ giữa các bảng
 • Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu (1NF, 2NF, 3NF)
 • Thực hành thiết kế cơ sở dữ liệu theo bộ dữ liệu thật được giảng viên cung cấp
TỔNG QUAN VỀ
DATA WAREHOUSE
 • Data Warehouse 
 • ETL - Công nghệ ETL
 • SQL Server Integration Service
 • Bài tập
THỰC HÀNH XÂY DỰNG DATA WAREHOUSE - ETL
 • Bài tập Thiết kế Data Warehouse 
 • Thiết kế Data Warehouse
 • Thiết kế ETL lần đầu
 • Bài tập
THỰC HÀNH DATA WAREHOUSE - ETL
 • ETL Lần sau 
 • Xử lý lỗi
 • Logging+ Checkpoint
 • Triển khai và lập lịch
PROJECT XÂY DỰNG
DATA WAREHOUSE
 • Mở rộng DWH đã xây dựng, thiết kế ETL trên SSIS với các báo cáo.
 • Bài tập buổi Truy vấn dữ liệu
 • Tạo database
 • Tạo bảng
 • Khóa chính – Khóa phụ – Ràng buộc dữ liệu
 • Thao tác với dữ liệu: thêm sửa xóa
 • Bài tập
DATABASE DESIGN
THIẾT KẾ DATABASE 
 • Nguyên nhân gây chậm câu truy vấn SQL
 • Công cụ turning, debug, tracing
 • Tối ưu hóa câu lệnh SQL
 • Execution plan (Kế hoạch thực thi)
 • Bài tập thực hành
TURNING SQL - KỸ THUẬT TĂNG TỐC ĐỘ CÂU TRUY VẤN
VIEW, INDEX, TURNING
 • Views
 • Index (Chỉ mục)
 • Transaction
 • Deadlock
 • Bài tập

KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

PHẦN 1: SQL TO

KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

DATA WAREHOUSE

DATA WAREHOUSE - ETL

PHẦN 2: XÂY DỰNG 

PHẦN 3: BUSINESS INTELIGENCE - DATA VISUALIZATION

10 Buổi học 

Thành thạo xây dựng Data Warehouse trên:
Top 1 Hệ Quản trị Cơ sở dữ liệu Oracle
Top 3: Cloud hàng đầu: AWS + Google Cloud + Azure
Học viên sẽ được cung cấp tài khoản Oracle + AWS: 
- Sử dụng các chức năng nâng cao của Oracle Database để tạo các báo cáo có độ phức tạp cao
- Sử dụng các công cụ phát triển của Oracle Database để xây dựng Data PipeLine, Data Warehouse
- Tiếp cận các nền tảng dữ liệu Cloud phổ biến nhất trên thị trường hiện tại (AWS, Azure, Cloud)
- Biết cách cài đặt cấu hình và sử dụng các dịch vụ dữ liệu của AWS: S3, RDS, DynamoDB, Data PipeLine, để xây dựng Data Lake, Data Warehouse

LỘ TRÌNH KHÓA HỌC

PHẦN 5: BIG DATA - DATA LAKE

TẤT TẦN TẬT VỀ BIG DATA DÀNH RIÊNG CHO DATA ENGINEER

PHẦN 4: CLOUD: AWS, GOOGLE CLOUD, AZURE

8 Buổi học 

Dựa trên Chi tiết nghiệp vụ mô tả trong file SRS: XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI PHẦN MỀM QUẢN LÝ EVOUCHER CHO CÁN BỘ NHÂN VIÊN

Thực hành Project

THIẾT KẾ DATABASE VÀ TẠO CÁC PROCEDURE XỬ LÝ NGHIỆP VỤ CHO BÀI TOÀN EVOUCHER
Học viên sẽ được cung cấp bộ data thực bao gồm: 
- File dữ liệu Nhân viên
- File dữ liệu ngân sách
- File dữ liệu voucher
Sau đó tiến hành thiết kế lên 1 Database hoàn chỉnh
Bài làm học viên K7: Link
Dựa trên Chi tiết nghiệp vụ mô tả trong file SRS: 
- Xây dựng mô hình chỉ số đo lường hiệu quả kinh doanh
- Phân tích mô hình kinh doanh của hệ thống tour du lịch qua biểu đồ
- Trực quan hóa báo cáo bằng các biểu đồ trên PowerBI

Thực hành Project

XÂY BÁO CÁO DASHBOARD CHO HỆ THỐNG BÁN TOUR DU LỊCH
Dựa trên Chi tiết nghiệp vụ mô tả trong file SRS: 
- Thu thập dữ liệu t
ừ nguồn
- Phân tích, tổng hợp báo cáo đưa vào Data Warehouse

Thực hành Project

XÂY DỰNG KHO DỮ LIỆU (DATA WAREHOUSE) TỪ HỆ THỐNG BÁN TOUR DU LỊCH

Thực hành Project

Thiết kế và tạo database trên nền tảng Amazon Web Service S3 cho cửa hàng kinh doanh sách online và offline

Thực hành 3 Project Big Data

Xây dựng AWS Data Pipeline
ELT pipeline sử dụng AWS, Airflow, dbt, Terraform, Metabase
Hệ thống xử lý dữ liệu Apache Kafka với dữ liệu thu từ các thiết bị NEST 

DATA VISUALIZAITION TRÊN POWER BI
 • Lấy dữ liệu vào Power BI 
 • Xây dựng biểu đồ trên Power BI
 • Thực hành
TƯ DUY ĐÚNG KHI DATA VISUALIZATION
 • Cách xây dashboard dễ hiểu
 • Phân tích mô hình kinh doanh
 • Thực hành
BUSINESS INTELLIGENCE TRÊN POWER BI
 • Diễn giải dữ liệu dễ hiểu
 • Thực hành
Thành thạo xây dựng Data Warehouse trên 
Top 3 Cloud hàng đầu: AWS + Google Cloud + Azure
Học viên sẽ được cung cấp tài khoản AWS: 
- Tiếp cận các nền tảng dữ liệu Cloud phổ biến nhất trên thị trường hiện tại (AWS, Azure, Cloud)
- Kéo dữ liệu từ nhiều nguồn
- Back up theo định kỳ
- Chạy job theo định kỳ
- Lưu trữ file trên S3
- Visual ETL với AWS Glue
- Ứng dụng xây dựng Data Pipeline, Data Warehouse, Data Lake trên Cloud
- Vân dụng được tình huống phân tán 
- Sử dụng hệ thống phân tán trong bigdata
- Kiến trúc và các thành phần trong hệ thống phân tán
- Xây dựng Data lake và liên hệ với Quy trình xử lý bigdata
- Sử dụng Batch processing và Stream processing
- Tiếp Cận được kiến trúc Data Lake
- Hiểu về siêu dữ liệu & quản lý siêu dữ liệu trong Data Lake
- Nắm bắt các hệ sinh thái công nghệ trong Hadoop để làm việc với Data Lake
- Sử dụng thành thạo công cụ làm việc với Data Lake
- Áp dụng công cụ trong các công đoạn làm việc với DataLake
- Kiến thức và kĩ thuật phân tích dữ liệu và phân tán
- Liên hệ giữa bản chất của phân tích phân tán và hệ thống phân tán
- Làm được phương pháp lập trình Map-Reduce
- Lập trình phân tích dữ liệu Spark RDD cùng các phương pháp tối ưu
- Lập trình phân tích dữ liệu Spark DataFrame
- Lập trình phân tích dữ liệu Spark SQL
- Lập trình phân tích dữ liệu thời gian thực với Dstream và StructStream

HỌC THỬ KHÓA HỌC

Buổi 1: Tổng quan Data Engineer

Buổi 2: Thiết kế Database (OLTP - OLAP)

Buổi 3: Thu thập dữ liệu từ các nguồn

Buổi 4: Data Pipeline trong Data lake

Demo - Tối Ưu Hoá Truy Vấn - Query Tuning

DEMO  Chọn Dữ Liệu - Tải Dữ Liệu

Demo - ETL dữ liệu

DEMO Data Visualaziton

Kỹ năng

 Những kiến thức và kỹ năng này là thứ mà một Data Engineer cần đảm bảo nắm rõ. Đó cũng là những gì mà học viên sẽ thành thao sau khoá học Data Engineer tại Cole

28.960.107

SỰ NGHIỆP CỦA DATA ENGINEER

Cơ hội nghề nghiệp

(Mức thu nhập trung bình tại Việt Nam theo Indeed)

Nằm trong lĩnh vực khoa học dữ liệu, Data Engineer đang được coi là một trong những xu hướng nghề nghiệp của tương lai và được hàng loạt các doanh nghiệp, tập đoàn lớn săn đón.

Phân tích, tổng hợp, lưu trữ dữ liệu

Chuẩn hóa và chuyển đổi logic, tập trung nguồn dữ liệu

Phân tích và trích xuất dữ liệu

Lập trình python, sql,...

VNĐ/THÁNG

THU NHẬP

Cài đặt bộ máy chủ

Xây dựng Data Model

Làm sạch dữ liệu với ETL 

Xây dựng Data Warehose

Business Inteligence

CÔNG VIỆC CỦA BẠN SAU KHI TRỞ THÀNH DATA ENGINEER

Với tính đặc thù mạnh mẽ cùng mức thu nhập hấp dẫn, Data Engineer là vị trí mà đồi hỏi những yêu cầu gắt gao về các kỹ năng của nhà tuyển dụng

CÔNG VIỆC CỦA BẠN SAU KHI TRỞ THÀNH DATA ENGINEER

Xây dựng Data Model

Làm sạch dữ liệu với ETL 

Cài đặt server lưu trữ (SQL Server, AWS, Azure, Google Cloud)

Xây dựng Data Warehose, Data Mart 1 cách hoàn chỉnh nhất

Business Inteligence with Power BI

Sinh viên
Sinh viên nhóm ngành CNTT, Kinh tế muốn theo đuổi & trở thành kỹ sư dữ liệu (Data Engineer)

ĐĂNG KÝ NGAY

Người muốn theo đuổi DE
Những người đang muốn theo đuổi công việc liên quan đến dữ liệu với các vị trí trong doanh nghiệp như Data Engineer, Data Analyst, Data Scientist… nhưng chưa có căn bản.
Người đã đi làm
Người đã đi làm trong lĩnh vực CNTT muốn chuyển sang ngành/ nghề Data Engineer.
Nhà quản lý
CTO, CIO, PM, PO, BA, DA, DS,.. đang làm trong lĩnh vực CNTT, muốn xây dựng DWH và quản trị doanh nghiệp dựa trên dữ liệu

ĐỐI TƯỢNG KHOÁ HỌC

Khoá học được thiết kế chuyên nghiệp, bài bản, phù hợp cho cả những người bắt đầu từ con số 0

LỘ TRÌNH KHOÁ HỌC

MODULE

ĐĂNG KÝ NGAY

1

TỔNG QUAN VỀ DATA ENGINEER

Tổng quan về Data Engineer và các công nghệ trong Data Engineer

CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ (SQL - SQL SERVER)

Tổng quan về CSDL, Truy vấn dữ liệu
Queries and Practice (Truy vấn SQL), DDL, DML statement
Database Design (Thiết kế Database)
Procedure, Function, Điều khiển logic
View, Index, Transaction, Lock, Deadlock
Tuning SQL

ETL - DATA WAREHOUSE

Tổng quan về datawarehouse và ETL
Các bước ETL- Extract, transform load
Giới thiệu tool ETL: SQL Server Integration Services (SSIS)
Xây dựng CSDL đa chều trong DW
SQL Server Integration Services (SSIS)

2

3

4

5

6

7

BUSINESS INTELLIGENCE WITH POWER BI
Tổng quan về phân tích và trực quan hóa dữ liệu
Thực hành Data Visualization - Business Inteligence trên Power BI

CLOUD COMPUTING - AMAZON WEB SERVICE

Tổng quan về AWS
Dịch vụ cơ dữ liệu quan hệ RDS
Dịch vụ lưu trữ S3
DynamoDB (NoSQL Engine)
AWS Glue cơ bản
AWS Glue nâng cao
GOOGLE CLOUD PLATFORM, AZURE
Giới thiệu Google Cloud, Azure với các dịch vụ dữ liệu tương tự như của AWS
Kéo dữ liệu từ nhiều nguồn

PROJECT

Tổng kết, chữa bài đồ án của học viên
Phụ đạo sau khóa học
Giảng viên khóa học sở hữu những bằng cấp lớn cùng với nhiều kinh nghiệm trong cả lĩnh vực tài chính và công nghệ thông tin

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

Tạ Minh Tùng

Senior Data Engineer at BRG Group

 • 8+ năm kinh nghiệm phát triển phần mềm.
 • Tham gia phát triển các dự án quản lý hệ thống bán lẻ, hệ thống y tế.
 • Phát triển phần mềm doanh nghiệp với các vai trò code, Thiết kế cơ sở dữ liệu, Leader, PM.
Nguyễn Công Nhân

Senior Data Engineer, Database Adminstrator

 • Các dự án lĩnh vực ngân hàng: Thẩm định tín dụng, quy trình phê duyệt,...
 • Các dự án bệnh viện: Xây dựng quy trình khám bệnh, tiếp nhận và bàn giao hồ sơ,...
 • Xây dựng hệ thống dữ liệu tại 2 sân bay lớn Nội Bài, Tân Sơn Nhất
Nguyễn Thế Anh

Enterprise Architecture at BRG

 • 15+ năm kinh nghiệm làm việc thực tế về chuyển đổi số, tham gia phát triển nhiều dự án CNTT lớn.
 • Đã có kinh nghiêm làm việc chuyển đổi số cho hơn 100 dự án phần mềm trong và ngoài nước (Mỹ và Malaysia)
 • Đã làm các dự án phần mềm - Chuyển đổi số cho Chính phủ
Đỗ Đình Tấn

Principal Engineer tại IX - Công ty chuyển đổi số hàng đầu Nhật Bản

 •  5 năm kinh nghiệm làm việc trực tiếp tại Nhật Bản
 • 10 năm kinh nghiệm làm phát triển phần mềm, cơ sở dữ liệu lớn, điện toán đám mây tại các công ty như: FPT, VTVCAB
Lê Thanh Hưng
- 9+ năm kinh nghiệm phát triển phần mềm, thiết kế dữ liệu và dữ liệu lớn
Community Organizer - Vietnam Data scientistsFounder & trainer - AlgoDSE
Ex- Product manager - Cohost AIEx- Data Engineer - YODY Fashion Tech
Ex- Big Data Engineer - DAC Data science Vietnam
Ex- Software engineer - FPT Software

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN GIÀU KINH NGHIỆM 

Giảng viên giàu kinh nghiệm thực chiến làm tại các tập đoàn lớn: Làm outsource, làm sản phẩm, các tập đoàn quốc tế như:
Dự án cơ sở dữ liệu dân cư - Bộ Công An, Các sở ban ngành,...
- 6+ năm kinh nghiệm phát triển phần mềm.
- Tham gia phát triển các dự án quản lý hệ thống bán lẻ, hệ thống y tế.
- Phát triển phần mềm doanh nghiệp với các vai trò code, Thiết kế cơ sở dữ liệu, Leader, PM.
Tạ Minh Tùng (Modul DWH)

Lead Business Inteligence at 360corp

-15+ năm kinh nghiệm làm việc thực tế về chuyển đổi số, tham gia phát triển nhiều dự án CNTT lớn.
- Đã có kinh nghiêm làm việc chuyển đổi số cho hơn 100 dự án phần mềm trong và ngoài nước (Mỹ và Malaysia)
- Đã làm các dự án phần mềm - Chuyển đổi số cho Chính phủ
Nguyễn Thế Anh (Mentor)

Enterprise Architecture at BRG

Các dự án nổi bật: 
 - Các dự án lĩnh vực ngân hàng: Thẩm định tín dụng, quy trình phê duyệt mẫu thư, giải ngân và xử lý nợ,...
 - Các dự án bệnh viện: Xây dựng quy trình khám bệnh, quy trình tiếp nhận và bàn giao hồ sơ tại bộ phận một cửa Bộ Y tế
 - Xây dựng hệ thống Rating cho Viettel Telecom
 - Xây dựng hệ thống quản lý, kiểm soát xuất nhập cảnh tại 2 sân bay lớn của Việt Nam
Nguyễn Công Nhân (Module SQL)

Project Manager

- 8+ năm kinh nghiệm phát triển phần mềm, thiết kế dữ liệu và dữ liệu lớn 
- Kinh nghiệm tham gia các dự án cổng thông tin điện tử, một cửa điện tử, 
thiết kế CSDL và kiến trúc phân hệ Cư trú dự án CSDL Quốc gia về Dân Cư
Lê Dũng (Mentor)

Kiến trúc sư phần mềm tại VNPT

- 12+ năm làm việc thực tế trong lĩnh vực CNTT
- Techinal Leader tại công ty DTT hoạt động trong lĩnh vực chuyển đổi số cho chính phủ (Chính phủ điện tử Hà Nội, Chính phủ điện tử cho bộ Y tế, bộ giao thông vận tải)
- Solution Architect tại công ty NTQ Solution, công ty hoạt động trong lĩnh vực phát triển phần mềm cho thị trường Nhật Bản
Dương Thanh Tùng (Module Cloud)

Data Scientist at Cybord.ai

ĐĂNG KÝ NGAY

LỢI THẾ KHI THAM GIA KHÓA HỌC TẠI COLE

Tham gia khóa học tại Cole, học viên sẽ được hưởng các đặc quyền vô cùng hấp dẫn

THỰC HÀNH PROJECT 

Học viên sẽ được thực hành project thực tế nhất với nhu cầu nghề nghiệp cũng như thị trường cần hiện nay

HỖ TRỢ VIỆC LÀM

Học viên sau mỗi khóa học sẽ được hỗ trợ review CV, giới thiệu Jobs tại các công ty đối tác của Cole

SUPPORT

Đội ngũ tư vấn viên, trợ giảng theo sát khả năng tiếp thu và hỗ trợ quá trình học của học viên, giúp các em tự tin lựa chọn ngành học trong tương lai

NETWORK

Mạng lưới kết nối và thảo luận giữa các học viên, giảng viên, trợ giảng và cộng đồng các bạn học, cộng đồng hỗ trợ nghề nghiệp tuyển dụng.

TRẢ GÓP HỌC PHÍ 0%

Trả góp học phí qua thẻ tín dụng 0% với các mức 3 tháng - 6 tháng - 9 tháng - 12 tháng, chỉ từ 500.000đ

HỌC LẠI FREE TRỌN ĐỜI

Miễn phí học lại không giới hạn cho đến khi hiểu rõ kiến thức. Xem lại các video bài học đã Record lớp Onlinne

HỖ TRỢ VIỆC LÀM

Học viên sau mỗi khóa học sẽ được hỗ trợ review CV, giới thiệu Jobs tại các công ty đối tác của Cole

ĐĂNG KÝ NGAY

LỢI THẾ KHI THAM GIA KHÓA HỌC TẠI COLE

Tham gia khóa học tại Cole, học viên sẽ được hưởng các đặc quyền vô cùng hấp dẫn

THỰC HÀNH PROJECT 

Học viên sẽ được thực hành project thực tế nhất với nhu cầu nghề nghiệp cũng như thị trường cần hiện nay

HỖ TRỢ VIỆC LÀM

Học viên sau mỗi khóa học sẽ được hỗ trợ review CV, giới thiệu Jobs tại các công ty đối tác của Cole

SUPPORT

Đội ngũ tư vấn viên, trợ giảng theo sát khả năng tiếp thu và hỗ trợ quá trình học của học viên, giúp các em tự tin lựa chọn ngành học trong tương lai

NETWORK

Mạng lưới kết nối và thảo luận giữa các học viên, giảng viên, trợ giảng và cộng đồng các bạn học, cộng đồng hỗ trợ nghề nghiệp tuyển dụng và nâng cấp chuyên môn sau khi học.

TRẢ GÓP HỌC PHÍ 0%

Trả góp học phí qua thẻ tín dụng 0% với các mức 3 tháng - 6 tháng - 9 tháng - 12 tháng, chỉ từ 500.000đ

HỌC LẠI FREE TRỌN ĐỜI

Miễn phí học lại không giới hạn cho đến khi hiểu rõ kiến thức. Xem lại các video bài học đã Record lớp Onlinne

LỢI THẾ KHI THAM GIA KHÓA HỌC TẠI COLE.VN

TRẢ GÓP HỌC PHÍ 0%

Trả góp học phí qua thẻ tín dụng 0% với các mức 3 tháng - 6 tháng - 9 tháng - 12 tháng, chỉ từ 500.000đ

HỌC LẠI FREE

Miễn phí học lại không giới hạn cho đến khi hiểu rõ kiến thức. Xem lại các video bài học đã Record lớp Onlinne

SUPPORT

Đội ngũ tư vấn viên, trợ giảng theo sát khả năng tiếp thu và hỗ trợ quá trình học của học viên, giúp các em tự tin lựa chọn ngành học trong tương lai

NETWORK

Mạng lưới kết nối và thảo luận giữa các học viên, giảng viên, trợ giảng và cộng đồng các bạn học, cộng đồng hỗ trợ nghề nghiệp tuyển dụng.

THÔNG TIN VỀ KHÓA HỌC

Khai giảng liên tục hàng tháng
Lịch học: 2 buổi/tuần

Hình thức học
Trực tuyến qua zoom

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI

Cole tự hào khi trở thành đối tác đào tạo của hơn 20 doanh nghiệp và tổ chức lớn nhỏ khắp toàn quốc

Hình ảnh học viên xuất sắc tại Khóa học Data Engineer

Nguyễn Thu Thủy : Học viên khóa DE K3

Ứng tuyển thành công vị trí Data Engineer tại tập đoàn của Úc sau khi kết thúc lộ trình đào tạo bài bản tại Cole 

Thủy có chia sẻ: "Thầy giáo bình thường giải thích những rắc rối, thầy giáo có năng khiếu tiết lộ sự đơn giản. Cảm ơn các thầy cô ở Cole đã giúp em hiểu được những kiến thức cũng như các công cụ để em có được công việc hiện tại ❤️."

ĐĂNG KÝ NGAY

HÌNH ẢNH LỚP HỌC KHAI GIẢNG THÀNH CÔNG

Khoá học Data Engineer khai giảng vào Tháng 4/2023 với đông đảo học viên tham gia
Sự kiện Data Engineer - Xây dựng Data Warehouse tổ chức ngày 15/06 với hơn 160 học viên tham gia
Khoá học Data Engineer khai giảng vào Tháng 6/2022 với phản hồi hài lòng của học viên

ĐĂNG KÝ NGAY

Họ và tên 

Số điện thoại 

Email 

Địa chỉ

Ưu đãi học phí sẽ kết thúc sau:

giây

phút

ngày

ngày

giờ

00
00
00
00

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

CƠ HỘI NHẬN ƯU ĐÃI LÊN ĐẾN

40%

Thời gian liên hệ

Thời gian liên hệ

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Bạn đang học hoặc đã đăng ký một khóa học mà muốn đổi sang khóa khác thì phí đổi là 500,000/ lần đổi

Tôi có được đổi khóa học khi tham gia học không?

Tôi có được hỗ trợ sau giờ học không?

Giảng viên, các trợ giảng sẽ hỗ trợ sau giờ học. Các khóa sẽ có cộng đồng trên Facebook và Zalo để hỗ trợ lẫn nhau.

Nếu tôi bỏ lỡ các buổi học có được học bù hay bảo lưu không?

Khi bạn đăng ký tham gia chương trình học, bạn sẽ được bảo lưu khóa học nếu chưa có thời gian học

Tôi có được xem lại các bài giảng đã học không?

Mỗi buổi học online sẽ được record lại và gửi lại cho học viên theo quy định của lớp

Tôi có được cấp chứng nhận sau khi kết thúc khóa học không?

Sau khi kết thúc khóa học, bạn sẽ được cấp chứng nhận hoàn thành khóa học với điều kiện tham gia đủ 80% số buổi học và hoàn thành bài tập cũng như vượt qua bài đánh giá cuối khóa)

Khóa học có yêu cầu trình độ đầu vào không?

Bạn cần có kiến thức cơ bản về hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, SQL,... 

HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT

Cole.vn là đối tác tuyển sinh của nền tảng đào tạo trực tuyến FTN.daotao.ai (Trường CNTT&TT ĐHBKHN). Và các chuyên gia hàng đầu tại các doanh nghiệp. Chúng tôi đã tổ chức hàng chục khóa học giúp học viên nâng cao kỹ năng IT ứng dụng cho công việc như: chuyển đổi số, phân tích dữ liệu, phân tích nghiệp vụ,khoa học dữ liệu, AI - trí tuệ nhân tạo,...

268 Comments

Sorted by

“ Tình hình dịch covid nên học online mình cũng khá lo lắng.
Nhưng giảng viên và các bạn cùng học trong lớp trực tuyến đã thực sự đem lại hiệu quả vượt kỳ vọng của mình.
Mình muốn chia sẻ để cùng lan tỏa khóa học tích cực này, hy vọng các bạn đọc cũng tham gia khóa học để trải nghiệm rõ hơn về hiệu quả của khóa.”.

Mai Nguyễn
Like - Feedback
6
1 day ago
Cole.vn
“Mình được biết đến khóa BA tại cole từ khi học xong khóa "Phân tích dữ liệu" và "Chuyển đổi số", thực sự học trực tuyến rất tiện lợi cho thời gian của mình và vẫn đảm bảo kiến thức nên mình đã theo khóa thứ 3 tại đây.
Đỗ Quang Huy
Like - Feedback
2
1 day ago
“Mình ở Sài Gòn nhưng việc học tập vẫn rất hiệu quả. Cảm ơn Cole đã tổ chức khóa học rất bổ ích này, kỹ năng để em đạt được hiệu quả công việc như ngày hôm nay”
Thanh Hương
Like - Feedback
2
1 day ago
“Ban đầu mình chỉ biết hiểu chung BA là gì qua search google. Sau khi mày mò mình tìm được đến Cole và quyết định học khóa trực tyến phân tích nghiệp vụ BA tại đây. Mình áp dụng được rất nhiều kiến thức vào công việc đang làm, được tín nhiệm tại công ty và được offer một mức lương mới cao hơn khi mình chưa đi học.”.
Phương Chương

 Lorem ipsum

Cảm ơn bạn đã tham gia khóa học, chúc bạn luôn thành công trong cuộc sống
21
Feedback 
20 hours ago
Mai Nguyễn
Dạ em cảm ơn trung tâm ạ!
Feedback 
2
20 hours ago
Like - Feedback
1
1 day ago
Kiến thức thực chiến trong khóa học từ nhiều năm kinh nghiệm làm nghề của cô giáo đã giúp mình mở mang hơn về nghề BA, mình học được cách làm BA theo quy trình chuẩn, cách sử dụng các công cụ, các kỹ năng tư duy giải quyết vấn đề, cách lập dự án công nghệ thông tin theo quy chuẩn đề trình bày phản biện với khách hàng
Thanh Hải
Like - Feedback
5 day ago